بازتاب قیام مردمی پانزده خرداد 42 در ادبیات معاصر (از 42 تا 57) / احمد حسین انزابی

امام خمینی (س) و ادبیات عرفانی / ایرج تبریزی

سایه سبک هندی بر غزل عصر انقلاب / مجتبی جوادی‌نیا

 نگاهی به شعر انقلاب اسلامی / مجتبی جوادی‌نیا

بررسی‌میزان تأثیرانقلاب اسلامی‌برمحتوای کتب فارسی‌دردوره‌ی ابتدایی‌ـ مقایسه سال 57ـ77 / عیسی خاتمی

چهره‌ی زن در شعر انقلاب / محبوبه زارعی

مرگ‌اندیشی در ادبیات گذشته، معاصر، انقلاب / محمدرضاسنگری

انقلاب اسلامی و ادبیات عامیانه / حبیب صفرزاده

طنز در ادبیات انقلاب اسلامی / تیمور غلامی

تماشای زخمهای متبرک نگاهی به تحول سبک شعر در انقلاب اسلامی / غلامرضا کافی

تأثیر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر ادبیات داستانی / غلامرضا مرادی

شیوه شاعری «علی معلم دامغانی» از مثنوی سرایان برجسته انقلاب اسلامی / جلیل مشیدی

مطالعه تطبیقی عشق الهی در اشعار مولوی، هربرت و امام خمینی(س) / فهیمه ناصری، علیرضا انوشیروانی

بررسی هوریستیک (Heuristic) و دیداکتیو(Deductive) کتاب «چهل حدیث» و نقش این کتاب در ادبیات معاصر ایران / رسول نیمروزی

مصاحبه با نصرالله مردانی

. انتهای پیام /*