صاحب امتیاز این مجله مؤسسه معارف اسلامی امام رضا (ع) است.

این شماره مجله به مناسبت کنگره شهید سید مصطفی خمینی (ره) است که در آن مطالب زیر بیان شده است :

 1. استعانت ، جز از خدا / سید ابراهیم سید علوی
 2. مفهوم هدایت در دیدگاه حاج آقا مصطفی (ره) / عباسعلی علیزاده
 3. شرح حال شهید حاج آقا مصطفی خمینی / ابوالفضل شکوری
 4. برخی مباحث فقهی در تفسیر آقا مصطفی (ره) / محمد رحمانی
 5. گرایش‌های عقلانی در تفسیر آقا مصطفی (ره) / سید محمد علی ایازی
 6. بحثی پیرامون رسم الخط قرآن کریم / هادی قابل
 7. طرح جامع تفسیری حاج آقا مصطفی (ره) / محمدعبداللهیان
 8. گفت و گو با دبیر علمی کنگره / حسن پویا
 9. مزایای ادبی « تفسیر القرآن الکریم» / حسین استاد ولی
 10. جایگاه تفسیر حاج آقا مصطفی (ره) / بهاءالدین خرمشاهی
 11. نگاهی گذرا به دو چاپ از تفسیر حاج آقا مصطفی (ره) / حسن پویا

 

این شماره ویژه پژوهشهای قرآنی است که در حدود 200 صفحه تنظیم و چاپ شده است.

. انتهای پیام /*