دبیرکنگره : حجت الاسلام و المسلمین بهجتی (شفق)

زمان برگزاری : 18 الی 20 مهرماه سال 1377

مکان برگزاری : اصفهان

 

تحول درونمایه و ساختار ادبیات معاصر در دو دهه اخیر و تکامل آن در این دو حوزه بر کسی پوشیده نیست، در بررسی علل اصلی این تحول نقش احوال، آثار و افکار امام خمینی (س) و الگوی مجسم افکار ایشان ـ پدیدۀ انقلاب اسلامی‏ـ آشکار می‌شود . از این رو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) مصمم گردید با برگزاری سمیناری به بررسی این نقش تاریخی بپردازد.

 

 

ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات (جلد اول) مجموعۀ مقالات کنگرۀ بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر

ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات (جلد دوم) مجموعۀ مقالات کنگرۀ بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر

فصلنامۀ ادبی قرار ویژه کنگرۀ بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر

یادنامۀ اولین کنگرۀ بررسی تاثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر

. انتهای پیام /*