دبیرکنگره : آیت الله سید محمود هاشمی

دبیر کمیته علمی : حجت‌الاسلام و‌المسلمین کاظم قاضی‌زاده

زمان برگزاری : اسفند ماه سال 1374

مکان برگزاری : قم، دانشگاه قم

 

کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام (س) که با استقبال، تأیید و تأکید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (ادام الله ظلال جلاله) و پی‌گیری مصرانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن آقا خمینی ( اطال الله بقائه) و نیز همکاران، عالمان دینی و اساتید دانشگاهی شکل گرفت، به پژوهش درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد پیرامون نقش زمان و مکان در منابع استنباط احکام شرع، زمان و مکان و دگرگونی ملاک احکام، زمان و مکان و دگرگونی عرف، زمان و مکان و تحول موضوعات احکام، زمان و مکان و حکم حکومتی، مصلحت و ضرورت نسخ، بازنگری و تحقیق درباره پاره‌ای موضوعات فقهی، با توجه به زمان و مکان، حدود واقع‌نگری در استنباط، پیامدهای عدم توجه به زمان و مکان در استنباط و فقیهان مجدد و مسأله زمان و مکان پرداخته است.

 

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد اول ـ اجتهاد و زمان و مکان (1)

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد دوم ـ اجتهاد و زمان و مکان (2)

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد سوم ـ اجتهاد و زمان و مکان (3)

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد چهارم ـ نقش زمان و مکان در موضوعات احکام

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد پنجم ـ فقیهان زمان و مکان (1)

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد ششم ـ فقیهان زمان و مکان (2)

مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد هفتم ـ ملاکات احکام و احکام حکومتی

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد هشتم ـ منابع فقه  زمان و مکان (1)

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد نهم ـ منابع فقه زمان و مکان (2)

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد دهم ـ جامعیت شریعت

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد یازدهم ـ مسائل مستحدثه (1)

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد دوازدهم ـ مسائل مستحدثه(2)

مجموعۀ مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد سیزدهم ـ مسائل مستحدثه (3)

مجموعۀ مصاحبه‌ها کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد چهاردهم – نقش زمان و مکان در اجتهاد

مجموعۀ آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س) جلد پانزدهم ـ کتابشناسی فقه زمان و مکان

نشریۀ حضور شماره 15بهارسال 75- ویژه‌نامه کنگرۀ بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)

. انتهای پیام /*