مجله کودک 326 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 7

تصویر پاک زندگانی در واژه هایش می زند موج هرجا که می افتد نگاهم از خاک ، تا خورشید ، تا اوج *** هر نقطه آن یک ستاره است هر حرف آن یک کهکشان است هر سطر آن یک دشت و دریاست هر صفحه اش یک آسمان است *** یک جای آن نقش زمستان یک جای آن نقش بهار است این نقشها نقش جهان است این دفتر پروردگار است هفت مسلسل 7/7 میلی متری و حداکثر ظرفیت بمب 612 کیلوگرم و از دیگر ویژگی های هواپیما بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 7