مجله کودک 326 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 14

ادیان ، مذاهب و اعتقادات مردم جهان کار و زندگی در مسیحیت کشیشان و راهبان مسیحی ، علاوه بر دعا و نیایش در کلیسا به کار و تولید غذا و مایحتاج خود نیز می پردازند. آنها برای داشتن غذا و پوشاک ، سخت کار می کنند و از این راه ، پول برای ادامه زندگی خود نیز به دست می آورند. علاوه بر این کارها ، در قرن های گذشته ، کلیسا مرکز آموزش و بهداشت در اروپا نیز بود. اما امروزه فقط تعدادی از راهبان مسیحی در مدارس به کار معلمی مشغول هستند. آنها خود را موظف می دانند که به مردم فقیر ، بیمار و نیازمند کمک کنند. یکی از مشاغلی که از گذشته راهبان و کشیشان مسیحی به آن می پرداختند ، شغل باغبانی و زراعت است. پرورش بعضی از گونه های گیاهان توسط کشیشان انجام شده است. در تاریخ علم می خوانیم که کشف اصول علم وراثت توسط کشیشی به نام «گریگور مندل» انجام شد. او در باغچه کلیسای خود به پرورش گیاه نخودفرنگی مشغول بود و از این راه توانست اصول وراثت را در جانداران کشف کند. در آیین مسیحیت ، کشیشان و راهبان مسیحی ، سر سرمیز غذا خوری ساده ای گرد هم می آیند و پس از قرائت دعایی از کتاب انجیل ، غذای ساده ای که در کلیسا یا صومعه تهیه شده است را صرف می کنند. تهیه «نان مقدس» که در مراسم مذهبی مسیحیان استفاده زیادی دارد ، به وسیله ی چنین دستگاهی در کلیسا انجام می شود. بر روی این نان ها ، علامت صلیب یا مهر مخصوص همان کلیسای تولیدکننده نان ، حک می شود. 11 مسلسل 7/12 میلی متری و ظرفیت بمب در بربر 1814 کیلوگرم از دیگر ویژگی های این هواپیما بود. در

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 14