مجله کودک 326 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 21

جویندگان جام جهان نَما (14) مانا نیستانی آرناک قلعه ی منه! هزاران سال پیش مَردُم به رهبری کاوه آهنگر علیه من شورش و من رو اینجا مدفون کردند! اما قبلش با کمک جادوگر اعظم طلسمی به کار بسته بودم که هروقت رمز قلعه شکسته بشه من هم دوباره زنده شم! دا ... دارم کابوس می بینم! معماها طوری طراحی شده بودند که دو آدم باهوش بتونند به مرحله ی آخر برسند ... ... چون فقط در صورتی که مارهای من دو مغز جوان و باهوش رو بخورند ، می تونم به شکل اولم برگردم! مخزن سوخت هواپیما 284 لیتر بود. اما با افزودن مخزن دیگری ، ظرفیت مخزن سوخت به 409 لیتر افزایش پیدا کرد. این هوایپما با دم قرمز رنگ خود در نبردهای ایتالیا شرکت موثر داشت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 21