مجله کودک 326 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 32

کارت دریایی وسایل موردنیاز : · مقواهای بافت دار متنوع · کنف · چسب مخصوص · گیاهان و جلبک های دریایی · صدف های دریایی در شکل ها و اندازه های مختلف · کاغذ سنباده · چسب نواری دوطرفه · صدف سوراخ دار رنگ و رورفته · پَر · سوزن رفوگری · قیچی روش کار: 1. یک تکه مقوای بافت دار سفیدرنگ را از نیمه تا بزنید تا به صورت یک کارت درآید (می توانید برای بُریدن آن ، از دست به جای قیچی استفاده کنید تا حاشیه آن حالت طبیعی پیدا کند). 2 مربع از رنگ های متفاوت ، یکی کوچکتر از دیگری ، از مقواهای دیگر با دست پاره کنید. 2. یک سوزن رفوگری را با نخ چندلا ، نخ کنید و مربع بزرگتر را که در مرحله اوّل بریده اید ، با بخیه های درشت در حاشیه آن ، به مرکز کارت بدوزید. 3. مربع کوچکتر را با چسب به مرکز مربع بزرگ بچسبانید. روی آن را با چسباندن صدف و جلبکهای دریایی ، تزیین کنید. 4. از کاغذ سنباده 4 عدد ستاره ببرید ( با قیچی) و با چسب دوطرفه نواری ، در 4 گوشه کارت بچسبانید. با چسب مخصوص ، در مرکز هر ستاره یک صدف کوچک بچسبانید. هواپیمای «تاندر بولت» مدل M47 یکی از جنگنده های مهم ارتش متفقین در نبرد بود. این هواپیما از موتور

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 32