مجله کودک 326 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 43

6 مسلسل 7/12 میلی متری ، یک مسلسل 20 میلی متری کانن و توانایی حمل 907 کیلوگرم بمب از دیگر ویژگی های این هواپیما بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 43