مجله کودک 371 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 2

کیک و سایهها پشت جلد تعدادی سایه میبینید. با توجه به شکل کیک روی جلد، فقط یکی از آنها متعلق به آن کیک است. قلم بردارید و سایهی درست را علامت بزنید. مدیر مسئول:مهدی ارکانی سردبیران:افشین اعلاء-سیلمک سرمدی مدیر هنری:احمد ثاضی مهدوی تصویرگر:محمدحسین صلواتیان مدیر داخلی و طراح بازی جلد:نادیا اعلاء عکس: امیرمحمد لاجورد حروفچین:نیرالسادات والاتبار توزیع و امور مشترکین:محمدرضا ملازاده لیتوگرافی و چاپ:موسسه چاپ و نشر عروج نشانی:خیابان انقلاب اسلامی-چهارراه حافظ-پلاک 962 تلفن::66706833 نمابر:66712211 فیلم در مجله وال. ای قسمت پنجم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 2