مجله کودک 371 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 6

آن روز افسانه شعباننژاد وقتی تو آمدی دوباره از هر طرفی سپیده سر زد در باغ، شکوفه شد شکوفا پروانه به سوی غنچه پر زد او به طور اتفاقی موفق میشود دستورالعمل بازگشت به زمین را پیدا کند. وسیلهای شبیه کتابچه که رنگ قرمزی دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 6