مجله کودک 371 صفحه 12
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 12

با بزرگترها و افراد وارد به این امر میتواند مفید باشد. خانوادهها در این قضیه خیلی میتوانند کمک خوبی باشند و بچهها باید به صحبتهای والدین خود اعتماد کنند و با آنها مشورت کنند. · اما خیلی از والدین اطلاعات چندانی در رابطه با این بازیها ندارند؟ این درست. اما این هم درست است که به هر حال والدین دلسوزترین افراد برای ما هستند. توجه کنید که حتی فروشندگان بازیها هم اگرچه میتوانند تا حدودی کمک برای انتخاب بازی برای ما باشند اما همیشه منبع خوبی برای این کار نیستند چرا که آنها به همه بازیهایی که میفروشند آشنایی ندارند. · اگرچه هر کدام از بازیها برای رده سنی خاصی ساخته شدهاند اما گاهی به نظر میرسد این ردهبندی رعایت نمیشود و شاهدیم که خیلی از بزرگترها هم... بله، در مسابقاتی هم که ما برای کودکان 6 تا 12 ساله در نمایشگاه «الکامپ» گذاشته بودیم و از آنها خواسته بودیم بازی کنند و نظر بدهند شاهد بودیم که از کودکان 5 ساله تا آدمهای 40 ساله در این مسابقه شرکت کرده بودند. بازیهای رایانهای به خاطر جذابیتی که دارند خیلی از بزرگترها را هم به سوی خودشان جذب میکنند. البته قاعده براین است که این ردهبندیها رعایت شود و خیلی هم این مسئله مهم است. مثلاًممکن است یک بازی برای افراد 14 ساله به بالا ساخته شده باشد اما کسی که 12 سال سن دارد با این فکر که در این لحظه به طور تصادفی ایوا و وال ای یکدیگر را میبینند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 12