مجله کودک 371 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 18

هر چهل ثانیه، یک وبلاگ جدید! از هنگامی که اینترنت شروع به همهگیرشدن کرد، امکانات مختلفی نیز از این وسیله ارتباطی جدید به جامعه معرفی شد. به اشتراک گذاشتن اطلاعات، دانش، سلیقه و علاقه افراد با یکدیگر یکی از امکانات اینترنت است که به شکل «وبلاگ» شناخته شده است. «وبلاگ» یعنی چه؟ وبلاگ یا بلاگ یک صفحه اینترنتی یا صفحه وب شخصی است که همه استفادهکنندگان از اینترنت میتوانند به آن دسترسی داشته باشند. مطالب آن را بخوانند، یا چیزی در آن بنویسند تا شما آن را بخوانید. به این ترتیب همه افراد، دارای ابزار ارزان قیمتی هستند که مطالب، اخبار، دیدگاهها نقطه نظرات خود را به آسانی و بدون محدودیت و صرف هزینه و وقت در اختیار دیگر افراد بگذارند. کاپیتان به دستورالعمل مراجعه میکند تا ببیند در مورد گیاه و بودن یا نبودن آن چه چیزی گفته شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 18