مجله کودک 371 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 21

مسافر ی از لدسان طراح بابک قریب رنگ: به راد فریب تو داخل تصویر چکار می کنی؟ چه جوری داری فیلمت رو پخش می کنی؟ من که این دور و اطراف چیزی نمی بینم. سلام فسقل چه اوه ببخشید نادر این فیلم نیستاین یه جور انتقال پیشرفته ماده و انرژی در واحد زمان! ما لدسانی ها می توانیم در یک زمان کوتاه ماده و انرژی بدنمون رو در اون طرف سیاره انتقال بدیم. خدای من یعنی تو هروقت که بخوای میتونی هرجا که دلت خواست اونجا باشی؟ این حالت برای کاپیتان و سفینه مناسب است. زیرا آنها نمیخواهند آرامش فعلی خود را با بازگشت به زمین از دست بدهند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 21