مجله کودک 371 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 26

سید سعید هاشمی فصل، فصل میهمانی بود و نور فصل رویش، گل شدن، فصل غرور فصل یک خورشید گرم و بیغروب فصل پرواز پرستوهای خوب بچهها مثل پرستوهای شاد کوچ میکردند روی بال باد یک به یک پر میزدند از خانهها دستهاشان داشت بوی کربلا کاپیتان از روباتهای اطراف خود میخواهد که وال ای را تمیز کنند زیرا کثیف است. فصل شرخ لاله ها

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 26