مجله کودک 371 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 30

دیدار استقلال ـ پرسپولیس داور ایرانی یا خارجی؟ حدود 14 سال پیش آخرین بازی بود که یک داور ایرانی به نام احمد ابهران، دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال را قضاوت کرد. البته داوری او چندان مطلوب نبود و باعث شد تا از دقیقه 88 مسابقه به بعد جنجال فضای ورزشگاه را در سیام دیماه 1373 فرابگیرد. از آن زمان به بعد تصمیم گرفته شد برای برگزاری دیدارهای این دو تیم پایتخت از داوران خارجی استفاده شود. واقعیت این است که داوران خارجی هم عملکرد بسیار خوبی در قضاوت این دیدارها نداشتند. در سال 1374 از ساندروپول داور مجارستانی استفاده شد که او هم دارای اشتباه بود. در سالهای بعد از داوران دیگر از جمله داوران عربستانی کمک گرفته شد که آنها هم در مواردی نادرست سوت زدند. فرق آنها با داوران ایرانی این بود که خیلی زود از کشور خارج میشدند و عملکردشان دیگر خیلی زیر سوال نمیرفت. اما داور ایرانی مجبور است تا مدتها تاوان قضاوت نادرست خود را پس دهد. راه چاره برای رفع این مشکل این است که باید همه بپذیرند که اشتباه جز جدانشدنی از کار داوری است و اصولاً انسان زندگی میکند تا اشتباه داشته باشد. اگر برای داور ایرانی شرایط امنیت و کنترل بازی از سوی مسئولان فراهم شود چه بسا که بهتر از داوران خارجی این دیدار را قضاوت کنند. باید تماشاگران هر دو تیم ظرفیت لازم برای این دیدارها را بالا ببرند و به آن به چشم یک دیدار ورزشی و نه صحنه جنگ و اعاده حیثیت نگاه کنند. او از کامپیوتر میخواهد که از زمین تعریفی برای او داشته باشد. کامپیوتر هم اطلاعاتی از آب، دریا، آسمان و غیره برای او ارائه میدهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 30