مجله کودک 371 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 32

فکرش را بکنید که اگر شما روزی یک درخت داشته باشید و وظیفه مراقبت و نگهداری از آن به شما سپرده شود، چقدر خوشحال میشوید. خوشحالی شما زمانی بیشتر میشود که درختان به میوه بنشینند و شما از دیدن آن میوهها کیف میکنید. قصه «وقتی بهار آمد» نوشته شکوفه تقی چنین فضا و حال و هوا را دارد. قهرمان قصه علی نام دارد و پدرش برای او یک درخت هلو کاشته است. میوهدارشدن درخت علی به زودی انجام نمیشود و مشکلاتی هم سر این کار وجود دارد. بهتر است با هم قسمتی از قصه را بخوانیم تا با آن بیشتر آشنا شویم. کتاب از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است و برای بچههای کلاسهای اول و دوم دبستان خواندن آن مناسب است. وال ای و ایوا به محل نظافت و تعمیر میروند. سالنی مجهز که انواع روباتهای تمیزکننده، آرایشگر، ماساژدهنده و... در آن کار میکنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 32