مجله کودک 371 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 37

در این مرحله دو کار انجام میدهیم: اول دست و پای پروانه را به نقاشی خود اضافه میکنیم. سپس شروع به طراحی نقش و نگارهای بال پروانه میکنیم. طراحی شاخک و نقشهای بال پروانه را در این مرحله کامل میکنیم. پروانه شما آماده است! میتوانید آن را به هر شکلی که دوست دارید رنگآمیزی کنید. ما بالهای پروانه خود را به رنگ آبی ـ بنفش رنگآمیزی کردهایم. او از همانجا توسط دید دوربینی خود میبیند که ایوا را به محل تعمیر میبرند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 37