مجله کودک 371 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 38

معمای کوهستان گله بزها در قسمت چپ تصویری که میبینید میخواهند راهی پیدا کنند تا خود را به مرتع و چمنزار سمت راست تصویر برسانند. متاسفانه پل ارتباطی بین این دو منطقه خراب شده است راه درست را از میان صخرهها پیدا کنید و به گله بزها نشان دهید. علاوه بر این چند معمای دیگر نیز باید در این کوهستان حل کنید تا برنده نهایی شود: * 5 عدد ماهی پیدا کنید. * 7 عدد موش بیابید. * 5 خرگوش در گوشه و کنار تصویر پیدا کنید. * دو قالب پنیر را در تصویر مشخص کنید. * یک موجود که هیچ ربطی به کوهستان ندارد نیز پیدا کنید در آنجا روباتهای مختلف بر سر ایوا میریزند تا او را تعمیر کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 38