مجله کودک 127 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 127 صفحه 3

بچه ها بهار نیما یوشیج بچه ها، بهار! گلها واشدند. برفها پا شدند از رو سبزه ها از روی کوهسار بچه ها، بهار! داره رو درخت می خونه به گوش: «پوستین را بکن، قبا را بپوش» بیدار شو، بیدار بچه ها ،بهار! دارند می روند دارند می پرند، زنبور از لونه بابا از خونه همه پی کار، بچه ها، بهار!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 127صفحه 3