مجله کودک 127 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 127 صفحه 38

من به دوست احتیاج دارم ... نه پرستار بچه. پا ... پ. آرتو .. رئیس ناک برداشت پیچ های کنترلی و محدود کننده ها رو! حالا ما باید دیگه کرد چه کار؟ من که داشت دوست همین جا توت ادی توو! چی؟ رفت به سفرهای ماجراجویانه؟ کرد کاوش در کهکشان؟ احتمالا دوباره اتصالی کرد سیم های تو! ما هست آدم آهنی به هر حال اتفاق هیجان انگیزی نیفتاد برای ما تا به حال! براپ! آه. تو بهتر است خاموش شد. پایان.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 127صفحه 38