مجله کودک 215 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 3

لطیفه: به یک نفر میگویند: با آجر جمله بساز. میگوید: چرا جمله بسازم؟ خانه میسازم! {{{{ گدایی از کچلی 20 تومان پول خواست. کچل گفت: «ندارم». گدا گفت: «10 تومان بده» گفت: «ندارم». گفت: «5 تومان بده». گفت: «ندارم». گفت «2 تومان بده». گفت: «ندارم.» گدا عصبانی شد و گفت: «مگر من از تو مو خواستم که میگویی ندارم!» {{{{ چیستان آن چیست که وقتی به دنیا میآید، میمیرد؟ جواب: حباب {{{{ آن چیست که هم در آسمان است هم در دریا؟ جواب: ستاره {{{{ آن چیست که هرچه آن را بزنی به خودت صدمه رساندهای؟ جواب: آهن الهام فرخنده، 9 ساله از لاهیجان آرش مقرری / 11 ساله / از رشت نامهای به بچههای بم سلام بر بچههای بم، بر فرشتگان آسمان شما پاک و بیریا هستید خیلی دوست دارم روزی با شما آشنا شوم دوست دارم در باران با شما آشنا شوم تا دوستیمان هیچ وقت پایانی نداشته باشد شما بالی پر از پر داشتید اما بعد از واقعه پرهای عشق و محبتتان ریخت و ستارهها به جای خوشحال بودن میگریستند. خورشید دیگر لبخند نمیزد درختان به آسمان چشم دوختند. چرا این واقعه برای شما اتفاق افتاده است؟ شمایی که میخواستید در زیر باران محبت با شهاب آشتی کنید و آرزوهایتان را به او بگویید دوست داشتید قصههای ماه را بشنوید و روی ابرها بخوابید چرا؟ من هم مانند شما کودک هستم کودکی که برایتان در خلوت شب گریه میکرد و دوست داشت مانند شما قصههای ماه را بشنود و برای گلها لالایی بگوید. دوست داشت یکی از پرهایش را به شما بدهد تا شما را شاد کند و هرگز شما را در حیاط تنهایی و غصّه نبیند. امیدوارم ما کودکان بتوانیم با دستان کوچکمان زمستان دلگیر را برای شما بهاری کنیم و با رنگهای آبی و سبز خانههای شما را از نو بسازیم. به امید روزی که بار دیگر در آسمان عشق و دوستی پرواز کنید. مریم پارسا، 10 ساله از تهران مارال کاتبی / 12 ساله / از تهران نامههایتان را از پستچی گرفتیم n اراک: ؟ فرخی ارومیه: سارا محمد ولیپور، 13 ساله n اصفهان: مائده حبیبی، 12 ساله ـ ؟ عسگری ـ صفیه کوهستانی ـ فربد فیاضزاده ـ شایان بمانی ـ علی بیدهندی ـ صابره عبد یزدان n رباط کریم: محمد قاسمی، 12 ساله رودسر: ناصر حسن پور مقدم شهر بابک: بعثا مرادی، 7 ساله ـ بهنام مرادی، 9 ساله n شیراز: احسان فصاحت ـ عارفه زند، 12 ساله قائمشهر: شیما زاغی، 10 ساله n قم: زهرا حسینیپور ـ راحله ترابی، 12 ساله n کرج: مریم محمدزاده ـ فرهاد جبلی n کرمان: محمد امین صادقیراد n گرگان: امیر حسین مصطفوی ـ مریم عبدی، 7 ساله n گناباد: محمد جواد عبادی n لاهیجان: محمد جواد نبیپور n مشهد: محمد کاظم علیزاده n همدان: مریم قدرتی، 12 ساله n یزد: مرضیه جمالینژاد n تهران: سید محمد تقوی، 12 ساله ـ صدف (آمنه) جلالی فراهانی ـ شیما شعبانی ـ سروش جوانکار ـ مطهری بهگوی ـ مونا لواسانی ـ علی عمو غلامی، 8 ساله ـ مسعود وحید حسیننیا ـ باربد شفیعی، 5 ساله ـ مهرداد مستعان ـ مجید حاجی باقری ـ سید مهدی متولیان ـ سحر طیبی جزایری ـ محمد جواد غروریپور ـ لعیا سادات سبحانی ـ محدثه بخشنده ـ احسان خرمیتبار ـ عاطفه سادات عابدی ـ حسین آقا باقری، 7 ساله ـ بیتا فرازمند، 6 ساله ـ مریم محسنی، 9 ساله ـ محمد پارسا هداییزاده ـ رضا فروزانپور، 12 ساله ـ رعنا منصور رضایی ـ علی مرشدی، 10 ساله ـ زینت دقیقیپور خامنه، 13 ساله ـ حورا فاتحی ـ زهرا کلکوئی ـ فاطمه گلرخ ـ شهرزاد حکیمی ـ مهسا زندیه، 11 ساله ـ رضا نعمتی، 12 ساله ـ آریان دژپرور ـ یاسمن ملا احمدی ـ مریم حدادزاده ـ نیما فاضلی ـ مریم فروغالدین، 9 ساله ™ مقدمه فیلم «استوارت کوچولو» ساخته «راب مینکوف» داستان اخلاقی و لطیفی دارد که ماجرای آن پیرامون موش کوچکی است که لباس انسان پوشیده و به زبان آدمی سخن میگوید. او به عنوان فرزند خوانده وارد خانوادهای سه نفره میشود. ماجرا از روزی آغاز میشود که ... «جو» تنها فرزند خانواده شاد و خوشحال از خواب صبح بیدار شد. او میداند که امروز قرار است پدر و مادرش از پرورشگاه برادری برای او بیاورند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 3