مجله کودک 215 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 4

حکایت بندهای صالح جنگ عراق و ایران که پایان یافت، رهبران سیاسی غرب، تهاجم تازهای علیه انقلاب اسلامی ایران آغاز کردند. آنها فهمیده بودند که انقلابیون مسلمان ایرانی را با اسلحه و با زور نظامی نمیتوانند آرام کنند. بنابراین دست به توطئه جدیدی زدند. توطئه جدید آنها جنگ روانی و فرهنگی بود. البته قبلاً نیز با این شیوه سعی میکردند که بین شیعه و سنی، اختلاف ایجاد کنند و جنگ و درگیری راه بیندازند اما با هوشیاری امام، این توطئه از بین رفته بود. در نبرد فرهنگی و روانی جدید یکی از کارهای آنها حمله به مقدسات مسلمانان بود. به عنوان نمونه در غرب، کتاب مبتذلی به نام «آیات شیطانی» توسط شخصی به نام «سلمان رشدی» نوشته شد که در آن توهینهای بزرگی به پیامبر عظیمالشان اسلام انجام شده بود. اگر جامعه اسلامی در برابر توهینهای نویسنده این کتاب از خود مقاومت نشان نمیداد، به دنبال آن، بقیه مبانی دینی و مقدسات دیگر مسلمانان مورد هجوم قرار میگرفت. در آن هنگام بود که جهان اسلام در برابر فرهنگ غرب، تسلیم و خلع سلاح میشد. امام این موارد را به خوبی میدانست. بنابراین در بهمن ماه سال 1367 هجری شمسی طی پیامی کوتاه، سلمان رشدی را مرتد اعلام نمود و اعدام او را خواستار شد. امام با این کار، انقلابی دیگر برپا کرد. در این حرکت، همه مسلمانان جهان، صرف نظر از مذهب و زبان کشورهایشان، به طور متحد در برابر غرب ایستادند. این کار فایدهای دیگری هم داشت و آن این بود که جهانیان دیدند مسلمانان جهان برخلاف اختلافات داخلی که با هم دارند، اگر درست رهبری شوند، میتوانند پیشتاز حرکتهای انقلابی نیز باشند. فایده دیگر این کار امام در این بود که غربیها فهمیدند با اینکه ایران قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفته و جنگ خاتمه یافته است، اما همچنان از هدفهای انقلابی خود دور نشده است... (ادامه دارد) او به همراه پدر و مادرش راهی مدرسه میشود. اما در راه از آنها قول میگیرد که امروز به وعدهشان عمل کنند. او میخواهد امروز صاحب برادر شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 4