مجله کودک 215 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 7

باز هم بر روی سیم بندبازیهای برف باز هم خوابیده است کوچه با لا لای برف باز پرواز کلاغ بر فراز داربست باز هم گرمای «ها» روی انگشتان دست باز شبهای دراز قصهها و حرفها بازی فردای ما سرسره در برفها مینشیند، میپرد میکند پرواز، برف بامها پر شد، ولی باز برف و باز برف در همان لحظه زنگ تفریح به صدا درمیآید و پدر و مادر جو تصمیم میگیرند سری به بچههای پرورشگاه بزنند. آنها تعداد زیادی کودک را در حال بازی در آسایشگاه میبینند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 7