مجله کودک 215 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 11

«قدر پول توی جیبیات را بدان، با فکر آنرا خرج کن، اسراف نکن، برای به دست آوردن آن زحمت بسیاری کشیدهام.» این صحبتهایی است که حمید بارها از پدرش شنیده است. اما خود حمید معتقد است آن جورهایی هم که پدرش میگوید نیست و قبول دارد که خودش یک روز دیده است که پدرش یک کارت کوچولو را داخل یک دستگاه که نزدیک در بانک بوده است گذاشته و چند تا کلید را فشار داده و کلی اسکناس هزار تومنی از دستگاه گرفته است. در نتیجه حمید هم پی برده است که پس پول درآوردن به آن سختیها هم نیست. حمید همچنین معتقد است که بهترین شغل، رئیس بانک بودن است. زیرا آدم رئیس یک عالمه پول میشود. در پیگیریهای انجام شده مشخص گردید که بند اول صحبتهای حمید درست نیست و آن دستگاه محترم، تنها به کسانی اسکناس هزار تومنی میدهد که قبلاً زحمت کشیدهاند و حالا صاحب آن پول هستند. برای بررسی درستی یا نادرستی بند دوم صحبتهای حمید به سراغ آقای «محمد سیاوشخواه» رفتیم. او 47 ساله و رئیس یکی از شعبههای بانک رفاه کارگران است. دیدار با آقای رئیس بانک امیر محمد لاجورد · آقای سیاوش خواه، رئیس بانک بودن خیلی خوبه؟ هر چقدر پول که دلتان بخواهد از اینجا برمیدارید؟ اصلا اینطور نیست. در بانک هر ریال حساب دارد. پولهای داخل بانک امانت مردم است و بانکها امانتدار مردم هستند. برعکس رئیس بانک بودن مسئولیتهای زیادی دارد و او مسئول تمام حادثههای ناشی از اتفاقات خواسته و ناخواستهای است که در بانک اتفاق میافتد. در چنین شغلی، چه در وقت اداری و چه در وقت غیراداری با انواع و اقسام مسئولیتها درگیر هستیم. اگر خدای نکرده یکی از کارکنان بانک مرتکب خطایی شود، مسئولش رئیس بانک است. ما نه میخواهیم و نه میتوانیم که از پولهای بانک استفاده شخصی کنیم چرا که افرادی از بالا بر کار رئیس شعبه و کارمندان شعبه نظارت دارند. · کار رئیس بانک چیست؟ رئیس یک شعبه نظارت کلی دارد بر خوب اجرا شدن کارهای آن شعبه، همچنین او به عنوان رابطی است بین و اگر پسر میخواهند، «بنی» میتواند باریشان پشتک بزند و «اندی» هم بلافاصله با فرمان داور، صد متر را در چشم به هم زدن میدود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 11