مجله کودک 215 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 33

ساعت خمیری برای درست کردن این ساعت هم، به وسایلی نظیر وسایل صفحة قبل، نیاز دارید. شما میتوانید بخشهای مختلف این ساعت را، به طور جداگانه از خمیر درست کنید. بعد با چسب، آنها را روی هم بچسبانید. یادتان باشد حتماً یک پایه در زیر، برای این ساعت قرار دهید. در مورد عددها و عقربههای روی ساعت هم، میتوانید با ماژیک سیاه این عددها و عقربهها را بکشید. حتی میتوانید با خمیر سیاه، آنها را درست کرده، روی سطح سفید گرد (خمیری) بچسبانید. نمونة دیگری از طرح ساعت را، در این تصویر میبینید. فریاد استوارت برای کمک با صدای ماشین لباسشویی مخلوط میشود و مادر صدای او را نمیشنود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 33