مجله کودک 215 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1384 هر ماه 4 شماره، هر شماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله فرهنگی «دوست»: — خاورمیانه (کشورهای همجوار) 000/7 ریال — اروپا، آفریقا ژاپن 000/8 ریال — آمریکا، کانادا، استرالیا 500/9 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، میتوانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند. مشترکین محترم استان اصفهان میتوانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور واریز فرمایند. نشانی: اصفهان ـ خیابان شیخ بهایی مقابل بیمارستان مهرگان نمایندگی چاپ و نشر عروج تلفن: 2364577 دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکتنامه با آن بسازید و برای ما بفرستید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولدد: / / 13 تحصیلات: نشانی: کدپستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء استوارت در حال کشیدن نفسهای آخر بود که نجات پیدا میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 42