مجله کودک 215 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 43

لحظاتی بعد، پزشک او را معاینه میکند و میگوید با اینکه مواد شوینده زیادی خورده است، حالش خوب است. در ضمن تمیز هم شده است! هفته آینده ادامه ماجرای «استوارت کوچولو» را در صفحات فیلم در مجله دنبال کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 43