مجله کودک 225 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 33

بخشی از شاخه­های معطر را در میان سبزیجات پخش می­کنید و خوب ادویه می­زنید . ظرف غذا را به مدت 20 تا 25 دقیقه داخل فر قرار می­دهید . 5. سبزیجات را بر می­گردانید و 15 دقیقه دیگر یا بیشتر داخل فر می­گذارید تا ترد و سرخ شوند . 6. با باقی­مانده سبزیجات معطر ، غذا را پیش از سرو تزیین می­کنید . طول بال : 10 متر اسلحه :- 2 مسلسل 7/12 میلی­متری - 2 مسلسل 6/7 میلی­متری - 1021 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 33