مجله کودک 225 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 42

دوست بهایی اشتراک تا پایان شال 1384 هر ماه 4 شماره ، هر شماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام ( ره ) واریز کنید. ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور ) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی (( دوست )) : خاورمیانه ( کشورهای همجوار ) 000/7 ریال / اروپا ، آفریقا ژاپن 000/8 ریال / آمریکا ، کانادا ، استرالیا 500/9 ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند ، می­توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند . واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شماست . مشترکین محترم استان اصفهان مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور واریز فرمایند. نشانی اصفهان : - خیابان شیخ­بهایی مقابل بیمارستان مهرگان نمایندگی چاپ و نشر عروج تلفن : 2364577 دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید . فرم اشتراک نام : نام خانوادگی: تاریخ تولد : / / 13 تحصیلات : نشانی : کدپستی : تلفن : شروع اشتراک از شماره : تا شماره : امضاء : طول بال : 12 متر و 19 سانتی­متر اسلحه : - 3 مسلسل 7/12 میلی­متری - یک مسلسل 6/7 میلی­متری - 1134 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 42