مجله کودک 483 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 6

عباس تربُن در آسمان و در زمین همیشه دیدهام تو را به هر چه گوش دادهام، تو را شنیدهام، تو را  تویی همان کسی که من ندیده میشناسمش و گوشم آشناست با ترانههای مبهمش  گروهبان ارشد ارتش ایتالیا- جزیره سیسیل- سال 1942

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 6