مجله کودک 483 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 10

بعد از یک بعد از ظهر گرم و فرود خورشید، آب دادن باغچه تشنه حس خوبی به آدم میدهد. با بوی رطوبت و حس سیراب شدن گلها و گیاهان توی باغچه انگار ما هم سیراب میشویم. پر از آرامش میشویم. اگرچه خیلی از ما از شانس همجوار بودن با باغچه محرومیم اما احتمالاً تجربهای مشابه و در اندازهای کوچکتر با چند گلدان آپارتمانمان داشتهایم. در اندازههای خیلی خیلی بزرگتر، کشاورز در برابر مزرعه پر از محصولش چه حسی خواهد داشت؟ یک زمین تشنه، یک عالمه گیاه، هکتار هکتار تمنای آب. کشاورزی و آبیاری تاریخی طولانی دارد و بخش عمدهای از غذای مردم دنیا از زمینهای کشاورزی و با یاری آب بهدست میآید. آبیاری حکایتی به نظر ساده اما دشوار و پرزحمت است. ادامه گفتوگو با مهدی رکن شریفی، کارشناس کشاورزی را میخوانیم و با بعضی از شیوههای آبیاری آشنا میشویم. امیر محمد لاجورد آب و عالمِ خاکی قسمت سوم سرباز واحد بریگاد ارتش ایتالیا- لبنان- سال 1982 در هنگام شروع درگیریهای داخلی لبنان، نیروهای ایتالیایی اعزامی از سوی سازمان ملل متحد به این کشور، با این یونیفورم در لبنان حضور داشتند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 10