مجله کودک 483 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 19

خرچنگ تنها پاسخ سرگرمی شماره گذشته: نقطهها را وصل کن به خرچنگ بالای تصویر کمک کنید. او میخواهد خودش را به اعماق اقیانوس در پایین تصویر برساند، اما قبل از آن باید با حیوانات دریایی سرراهش دوست شود. مسیر درست را به او نشان دهید. سرباز ارتش اردن- سال 1967 جنگهای اعراب و رژیم اشغالگر قدس

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 19