مجله کودک 483 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 29

ماهی را کامل کن این ماهی میتواند رنگ خودش را با رنگ کف اقیانوس هماهنگ کند. اگر میخواهی بهتر این ماهی را بشناسی، قلم بردار و از شماره یک تا 20 را به هم وصل کن. افسر نیروی هوایی هلند- سال 1940

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 29