مجله کودک 483 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 30

داستان یک مرد کوچک اما بزرگ دست و پا و بدن لیونل 8 ساله درست در زمانی که باید رشد خود را انجام میداد، متوقف شد. برای لیونل که از 5 سالگی در زمین چمن فوتبال بازی و تمرین میکرد، این توقف رشد به معنی پایان همه چیز بود. خانواده لیونل تصمیم گرفتند که او را با هورمون رشد درمان کنند. هورمون رشد عامل اصلی رشد قد و اندامهای آدمی است. اما این کار نیاز به هزینه وپول زیادی داشت که از عهده خانواده لیونل برنمیآمد. از سوی دیگر معلوم نبود که آیا درمان هورمونی پاسخ کاملی به مشکل او بدهد. یک استعدادیاب و همهچیز! لیونل در هنگام بازی توجه یک استعدادیاب فوتبال را به خود جلب کرد. «کارلوس رکساچ» استعدادیابی بود که از باشگاه بارسلونا لیونل را در زمین دید. او بعدها گفت که تنها 5 دقیقه برای اینکه لیونل برگزیده شود کافی بود. او استعدادی بینظیر در پاهایش داشت و به زیبایی و روانی فوتبال بازی میکرد. رکساچ و پدر لیونل با هم قراردادی بر روی یک تکه کاغذ دم دستی نوشتند. به این ترتیب قرار شد لیونل مسی کوچک برای باشگاه بارسلونا بازی کند در عوض باشگاه تمام هزینههای درمان پزشکی او را بدهد... (ادامه دارد) سرباز هلندی مأمور به خدمت در اندونزی- سال 1946

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 30