مجله کودک 483 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 35

غول دوست بشود! آن هم بچه غولی که پدر و مادرش شاه و ملکهی سرزمین غولها هستند و اسم خودش هم شابیبی غول است. تازه، بچه آدمیزاده کی بود؟ یک دختر بچهی 9-8 ساله به نام هلی فسقلی، یعنی خود من! حالا فکر کنید اگر قرار باشد قصهی دوستی ما را بنویسند و در یک کتاب چاپ کنند و اسم کتاب را بگذارند: «دوستی هلی فسقلی با شابیبی غوله» چه خندهدار میشود! شاید هم جالب و خواندنی باشد! مگر نه؟... می­توانید ماجرای کامل ملی فسقلی را در کتاب که به بهای 1300 تومان چاپ و منتشر شده است بخوانید. سرباز ارتش زلاند نو- شمال افریقا- سال 1940

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 35