مجله کودک 100 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 11

لیتوگرافی لیتوگرافی یعنی چاپ سنگی. البته فکر نکنید که در این قسمت مطالب مجله بر روی سنگ چاپ میشود! بلکه این نام به پیشینه طولانی لیتوگرافی در حرفه چاپ برمیگردد. امروزه لیتوگرافی نیز مانند اکثر حرفهها به کمک رایانه، صورت میگیرد. مجله دوست هم در بخش لیتوگرافی، ابتدا به قسمت رایانه میرود و تصاویر صفحات از طریق رایانه به دستگاه چاپ فیلم منتقل میشود. جایی که فیلم صفحات مجله در آن تهیه میشود، یک تاریکخانه است و تقریبا اتاقی شبیه اتاقهای رادیولوژی است. از آنجا که مجله دوست به صورت تمام رنگی یا به اصطلاح «چهار رنگ» چاپ میشود، از تصویر صفحات مجله، چهار فیلم به رنگهای فیروزهای، ارغوانی، زرد و سیاه که رنگهای اصلی حرفه چاپ رنگی به حساب میآیند، تهیه میشود. سپس فیلمهای تهیه شده در بخش دیگری از لیتوگرافی، به ورقههای مخصوص به نام «زینک» منتقل میشود. زینک در حقیقت صفحات فلزی تقریبا بزرگی است که بر روی دستگاه چاپ نصب میشود و تقریبا کار ی شبیه مهر را انجام میدهد. بد نیست بدانید تهیه فیلم و زینک، یا همان بخش لیتوگرافی مجله دوست، چیزی حدود یک روز تمام طول میکشد. چاپ و صحافی بعد از پایدا مرحله لیتوگرافی، نوبت به چاپ مجله میرسد. مجله دوست برای چاپ به چاپخانه «عروج» که به طور ثابت چاپ مجله دوست را بر عهده دارد، میرود. در چاپخانه، مسئولان چاپ مجله، ابتدا کاغذ مورد نیاز چاپ هر شماره را از انبار کاغذ چاپخانه تحویل میگیرند. سپس کاغذها در ابعاد مخصوصی بریده میشوند و به دستگاه چاپ میروند. بعد از قرار گرفتن کاغذهای مورد نیاز چاپ هر شماره در دستگاه چاپ، زینک تهیه شده از صفحات مجله، در دستگاه چاپ نصب میشود. آن وقت صفحات مجله، به نوبت چاپ میشوند و از دستگاه بیرون میآیند. بعد از پایان چاپ تمام صفحات حقیقی دوست که به دست شما میرسد، برش داده شده و تا میخورد. صفحات برش داده شده، به بخش صحافی میرود و در بخش صحافی صفحههای برش داده شده و تا خورده مجله، توسط دستگاههای بزرگ منگنهزنی به یکدیگر متصل میشود. حالا دیگر مجله آماده شده است. معمولا مرحله چاپ و صحافی هر شماره از مجله دوست زمانی حدود پنج شبانه روز طول میکشد و هر هفته حدود سیزدهنفر، مجله دوست کودکان را برعهده دارند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 11