مجله کودک 100 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 22

سفر دوست سفر به حمامهای قدیمی ایران ساختن گرمابه و استفاده ازآن، دست کم از زمان هخامنشیان به بعد در ایران متداول بوده است. شاید این قدیمیترین نشانه وجود حمام در جهان باشد. پس از حاکمیت اسلام. به دلیل تاکید این دین مقدس بر حفظ بهداشت و نظافت، گرمابه و ساختن آن یکی از نیازهای اصلی شهرهای قدیم ایران شد. همچنین زیاد بودن گرمابه در یک شهر، نشانه آبادانی و پاکیزگی مردم آن شهر به حساب میآمد. حمامهای قدیمی کشورمان، مانند بقیه بناها، دارای تزئینات و آرایش خاصی بود که حمام «گنجعلیخان کرمان» و حمام «وکیل شیراز» نمونههایی از آن هستند. حمامها از دو بخش «رختکن» و «گرمخانه» تشکیل میشد. کاشیکاریها و نقاشیها در این بناها بسیار جالب نوجه است. مثلا در حمام گنجعلی خان، علاوه بر گچبریها و تزئینات دیگر، دو سنگ مرمر بزرگ وجود دارد که برای نورگیری حمام بسیار مفید بوده است. از معروفترین حمامهای قدیمی ایران، میتوانیم به حمام «وزیر اصفهان» حمام «پهنه سمنان» حمام «ابوالمعالی» و حمام «خرمشاه» در یزد و حمام «گلشن» در لاهیجان اشاره کنیم. حمام گنجعلی خان کرمان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 22