مجله کودک 100 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 38

ورزش دوست تاریخچه تیم ملی فوتبال ایران همواره به عنوان یکی از قدرت های مطرح در سطح آسیا موردتوجه قرار گرفته است. حضور در جام جهانی ۹۸ فرانسه، بازگشت دوباره موقعیت و رتبه تیم ملی فوتبال کشورمان در عرصه جهانی و آسیاست. پیش از حضور در این جام، ایران در ردهبندی جهانی مقام ۱۲۸ و در آسیا حدود بیستم را داشت. همه دست به کار میشوند ... فدراسیون فوتبال ایران، فهرستی از مربیان داخلی را (چه آنها که در خارج زندگی میکنند یا در داخل به سر میبرند) تهیه کرد. تلاشهای همزمان جهت استخدام مربی خارجی، در صورت نیاز، شروع شد. «آری هان» و «اتوفیستر» مربیان برجسته جهانی به تهران آمدند. «دکتربیلاردو» مربی آرژانتین نیز در فهرست خرید قرار گرفت. اما هر یک به بهانهای رفتند. پرونده یک پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۹۸ فرانسه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 38