مجله نوجوان 56 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 56 صفحه 27

چرا گورخرا راه راه هستند؟ گورخرها به علت نوارهایی که بر بدن خود دارند از اسبها و الاغها تفاوت پیدا می کنند .گورخرها انواع مختلف دارند. بورشلها ، گورخرهای کوهی و گرویها که نوارهای انها با یکدیگر فرق می کند. رنگ راه راه گورخرها نوعی استتار و همرنگی با محیط است .وقتی که شکارچیان یا حیوانات درنده آهسته به گله ای از گورخرها نزدیک می شوند یک حیوان جوان ، ضعیف یا زخمی را هدف قرار می دهند تا او را از پا درآورند .گورخر ها به صورت گله های بزرگ در دشتهای آفریقا می چرخند. وقتی که این حیوانات به هم نزدیک می شوند تشخیص یک گورخر تنها بسیار مشکل است .به طوری که شکارچی نمی تواند یک هدف مشخص را برای شکار خود نشانه گیری کند . تنها چیزی که به چشم او می آید انبوهی از رنگهای سیاه و سفید است . چرا گوشهای فیل بزرگند ؟ طول قد یک فیل افریقایی بیشتر از 5/3 متر و فیل آسیایی اندکی کمتر است. هر دو دارای گوشهای بسیار بزرگ هستند که بیشتر از یک متر پهنا دارند. این گوشهای بزرگ کارهای فراوانی انجام می دهند .حس شنوایی برای فیل اهمیت زیاد دارد. گوشها قادرند امواج صدا را از فاصله دور و از جهت های مختلف دریافت کنند. یکی دیگر از وظایف گوشها تهویۀ هوا است .بدین ترتیب که با سطح بزرگی که دارد حیوان را قادر می سازد که حرارت بدن را از خود دور کند. فیلها در گرمای مناطق گرمسیری ناراحتند زیرا به خاطر جثۀ عظیمی که دارد پیدا شدن سایه برایشان مشکل است . آنها با جنباندن گوشهایشان در نسیم هوا می توانند دمای بدن خود را کنترل کنند و خنک شوند. آیا می دانید بعضی از عنکبوتها تار نمی تنند؟ معمولا تصور می کنند که یک عنکبوت در گوشه ای تار می تند آنگاه منتظر می ماند تا حشرات در آن به دام بیافتند .اما برخی عنکبوتها تار نمی تنند .بعضی از این عنکبوتها با زیرکی تمام از تارهای عنکبوتهای دیگر استفاده می کنند و شکار خود را از آن به دست می آورند .عنکبوت خرچنگی ظاهر خود را به صورت قسمت مغزی گل در می آورد. سپس صبر می کند تا حشرات در فاصلۀ مناسبی از وی قرار گیرند تا آنها را به سرعت با پاهایش بگیرد. عنکبوت دریچه ای سوراخی در زمین می کند و یک دریچۀ مخفی کوچک در آن درست می کند. به محض آنکه حشره ای از حول و حوش آن عبور کند عنکبوت وجود آن را احساس می کند، دریچه را باز کرده و طعمه اش را به دام می اندازد. عنکبوت تَف کن روش زیرکانه ای برای گرفتن طعمه اش دارد .وقتی که حشره ای را می بیند تارهای چسبنده ای به آن پرتاب می کند و حشره را در جای خود میخکوب می کند و آن را طعمه خود قرار می دهد.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 56صفحه 27