مجله نوجوان 217 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 217 صفحه 18

فوتبالیست شدن چه آسان . . ! مدرسه های تیم فوتبال با حال خیلی قوی داره . مربی تمام تلاشش رو می کنه تا ما توی مسابقه برنده بشیم . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 6 پیاپی 218 / 2 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 217صفحه 18