مجله نوجوان 217 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 217 صفحه 22

تلویزیون نوروز کره ای ! شهریار زنجانی اگر فکر می کنید که موج کره ای دست از سر ما بر خواهد داشت، اشتباه نکرده اید. این موج بالاخره می گذرد، مانند امواج ژاپنی که سالها از آن گذشته است و به خاطره ای دور برای نسل اولیها و دومیها تبدیل شده است. حالا اگر از نسل سومیها و بقیة نسلها در مورد اوشین، هانیکو، سویچی، کاراکتر های از سرزمین شمالی و دیگر چشم بادامی های ژاپنی سوال کنید، هیچ چیزی دربارة آنها نمی دانند. کره ای ها پیشرفت صنعتی خود را سالها پس از ژاپنیها آغاز کردند و با اینکه پشتوانة فرهنگی چندان پر و پیمانی مانند چینیها و ژاپنیها نداشتند، تصمیم گرفتند که آن حداقل موجود را بپرورانند و به جهانیان عرضه کنند تا وقتی ما به تلویزیون ساخت کرة مان نگاه می کنیم، کشوری را به یاد بیاوریم که برای خودش هم افسانه دارد و هم داستان دارد و هم سنت های مختلفی که از فیلتر های تاریخ عبور کرده است و به نسل امروز رسیده است. کره ایها خودشان را باور کرده اند و دارند این باور را به ما نیز می قبولانند که این مردم فقط آچار به دست نبوده اند و احساسات نیز دارند. به قول منصور ضابطیان ، ایرانیان ایرانی ترین روز های شان را به پای دیدن یک سریال کره ای صرف کردند و از این کار خیلی هم لذت بردند. ضابطیان راست می گوید؛ ما امسال تمام دید و بازدید هایمان را در نوروز طوری هماهنگی می کردیم که سریال جومونگ را بتوانیم در مبدأ یا مقصد به طور کامل ببینیم. نکتة جالب توجه این بود که معمولاً تکرار پخش آن را هم با هیجان و کنجکاوی نگاه می کردیم. این نمی تواند چیزی برحسب اتفاق باشد. از دوبلة جذاب این سریال که بگذریم، باید انصاف بدهیم که داستان اصلی و خرده داستان های این سریال که براساس زندگی یکی از پادشاهان معروف کره به نام جومانگ ساخته شده است ، آن چنان با ظرافت و توجه ویژه به خصوصیات دراماتیک یک داستان پرداخته که برای ما ایرانیها که تاریخمان سلسله های مختلف را تجربه کرده است بسیار جذاب به نظر می رسد. جومونگ مؤسس سلسلة پادشاهی گوگوریو است که بزرگترین وسعت حکومتی را در تمام دوره های حکومتی کره تحت تصرف داشته است. مهمترین ویژگی این پادشاه و حکومت تأسیسی او عدالت خواهی و حمایت از مردم فقیر و ضعیف بوده است. پخش سریال جومونگ از سال 2006 در کشور کره آغاز شد. سازندگان این اثر، آن را برای پخش دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 6 پیاپی 218 / 2 خرداد 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 217صفحه 22