مجله نوجوان 242 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 242 صفحه 2

(خدایی که) زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از مرگش (و فصل خزان به نسیم جانبخش بهار) زنده می گرداند و همین گونه شما را (پس از مرگ زنده می کند) و از خاک بیرون می آورد. آیه 19 سوره روم

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 242صفحه 2