مجله نوجوان 246 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 246 صفحه 7

پیغمبر اسلام است. ما وقتی مملکتمان اسلامی است، وقتی میتوانیم ادعا کنیم جمهوری اسلامی داریم، که تمام این معانی که در اسلام است تحقق پیدا بکند. صحیفه امام؛ ج 7، ص 533. تبعیت از اولیا خطبة فاطمه زهرا ـ سلامالله علیها ـ در مقابل حکومت و قیام امیرالمؤمنین و صبر امیرالمؤمنین در مدت بیست و چند سال و در عین حال کمک کاری به حکومت موجود و بعد هم فداکاری در راه اسلام و فداکاری دو فرزند عزیزش، امام مجتبی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت جابر اموی را با آن خدمت رسوا فرمود و خدمت بزرگ برادر ارجمندش حضرت سیدالشهدا، چیزهایی بود که همه میدانید و میدانیم. و با اینکه عده کم و اسباب و ابزار جنگ پیش آنها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان آنها را آنطور کرد که بر همة ستمکاران عصر خودشان غلبه پیدا کردند و اسلام را زنده کردند و برای ما و شما برادرهای عزیز الگو شدند که ما از کمی عده و کمی عُده و کمی ابزار جنگ در مقابل تمام قدرتهایی که امروز با ما به جنگ برخاستهاند، مقاومت کنیم، و همان طوری که اولیای ما ـ علیهمالسلام ـ نشان دادند که در مقابل مستکبران گاهی با تبلیغ و گاهی با اسلحه باید ایستاد و مستکبران را باید به جای خودشان نشاند، ما هم الگوی آنها را، تبعیت از آنها را میپذیریم. صحیفه امام؛ ج 16، ص 87-88. یادگیری دستورات اسلام از او و فرزندانش کوشش کنید در تهذیب اخلاق و در وادار کردن دوستانتان به تهذیب اخلاق. کوشش کنید که در مقابل آن جنایاتی که بر شما وارد شد عکسالعمل نشان بدهید، در حفظ همة حیثیاتی که حیثیت بزرگ زن است، آن طوری که، حضرت زهرا ـ سلامالله علیها ـ بود. همه باید به او اقتدا کنید و کنیم و همه باید دستورمان را از اسلام به وسیلة او و فرزندان او بگیریم، و همانطوری که او بوده است، باشید. و در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچکس انحصار ندارد، علم مال همه است، تقوا مال همه است. و کوشش برای رسیدن به علم و تقوا وظیفة همة ماست و همة شماست. صحیفه امام؛ ج 19، ص 184. فرم اشتراک دو هفته نامه ی دوست نوجوانان بهای اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید. ( قابل پرداخت در تمامیشعبههای بانک صادرات ) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستانها با پست عادی هر نسخه هزار ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستانها با پست سفارشی هر نسخه هشت هزار ریال. برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت شمارههای گذشته و یا ارسال مجله به خارج از کشور با امور مشترکین، تلفن 66706833 و دورنگار 66712211 تماس حاصل فرمائید. نام ونام خانوادگی............................................................. سن و کلاس................................................ تاریخ اشتراک .......................... متقاضی اشتراک از شماره ی....................تا شماره ی ....................... نشانی تلفن امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 246صفحه 7