مجله نوجوان 55 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 55 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم یا حسین بن علی دوست نوجوانان صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر اثار امام (ره) 3 آخرین جرعه این جام سرمقاله 4 بعدازظهر پائیزی، با احمد اکبرپور گفتگو 8 ماجرهای آقای قولی 10 یاد دوست 12 پهلوان سید ابراهیم حسینی داستان پهلوانی 14 نیازمندی های طنز! طنز 15 سوژه طلایی نقاشی 23 ما شش میلیارد نفر! شعر 24 اطلاعات عمومی 25 دوراهی 28 امپراطور داستان 30 عمری به پای کفش کفش به پای عمر شعر 32 تخته گاز طنز 33 جدول سرگرمی 34 نظام بانکداری آسمانی! آسمانی ها مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء - محسن وطنی دبیر تحریریه: زهرا سادات موسوی محسنی مدیر هنری: حامد قاموس مقدم hghm97@yahoo.com سرویس عکس : لیلا بیگلری - سارا قاموس مقدم - کاوه کهن گروه هنری: ملیکا سعیدا - شهناز آقا عباسی - مجید صالحی گروه ویراستاری : حسام الدین قاموس مقدم - علیرضا سلطانی حروفچینی: لیلا بیگلری نشانی" تهران - خیابان انقلاب -خیابان فخر رازی - بن بست ذکاء دفتر مجله دوست نوجوانان تلفکس: 66965096 تلفن دفتر هنری :88836792 پست الکترونیک : doost_nojavan@yahoo.com لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج توزیع: فّرخ فیاض امور مشترکین: محمدرضا اصغری فکس: 66712211 تلفن: 66706833

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 55صفحه 2