مجله نوجوان 105 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 105 صفحه 24

افسانه آشپز باهوش شکمو خانم آشپزی بود به نام گرتل ، او کفشهایی با پاشنه قرمز می پوشید . موقعی که با آنه از خانه خارج می شد و این طرف و آن طرف می رفت ، خیلی خوشحال بود و راجع به خودش تصور می کرد که واقعاً یک دوشیزه خوش تیپ است . هنگامی که به خانه می آمد ، از روی شادمانی جرعه ای از نوشابه مورد علاقه اش را می نوشید و اگر می دید نوشابه اشتهای او را به غذا زیاد می کند ، سعی می کرد بهترین غذاهایی را که پخته است ، سر سفره بیاورد و آنقدر می خورد تا سیر شود آن وقت می گفت : "آشپز باید بداند ، غذا چه مزه ای دارد ." یک روز ارباب به او گفت : "گرتل ، امشب یک مهمان داریم ، برای من دو تا مرغ سالم ردیف کن ." گرتل در جواب گفت : "ارباب همین الآن این کار انجام می شود ." او مرغها را سر برید ، در آب جوش انداخت ، پر آنها را کند ، در سیخ کرد و روی آتش گذاشت تا کباب شوند . مرغها دیگر داشتند قهوه ای و آماده می شدند ، اما میهمان هنوز نیامده بود آن وقت گرتل به ارباب گفت : "اگر میهمان نیاید ، من ناچارم مرغها را از روی آتش بردارم ، متأسفانه اگر آنها زود خورده نشوند ، از دهن می افتند ." ارباب گفت : "پس من ناچارم خودم بدوم ، بروم و مهمان را بیاورم ." تا موقعی که ارباب برگردد ، گرتل سیخهای مرغ را کنار گذاشت و پیش خود گفت : "مدتی پیش آتش می مانم ، عرق می کنم و تشنه ام می شود . آنها که معلوم نیست کی می آیند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 105صفحه 24