آدرس نمایندگی های فروش کتابهای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1381

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

آدرس نمایندگی های فروش کتابهای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

آدرس نمایندگی‌های فروش کتابهای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

تهران

‏1- فروشگاه مرکزی- خ انقلاب، چهار راه کالج‏   ‏تلفن:6706833-6701297‏

‏2- فروشگاه شماره 1-خ انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، فروشگاه عروج تلفن فاکس: 6400915-6404873‏

‏3- فروشگاه شماره 2- حرم مطهر امام خمینی- ضلع شمالی ‏ ‏تلفن: 3130015‏

‏1-قم- پل حجتیه- فروشگاه مؤسسه ‏     ‏تلفن:740062‏

‏2- مشهد-خ آزادی- بازار الغدیر- انتشارات وحی‏   ‏تلفن:50201‏

‏3- اصفهان-خ شیخ بهایی کوچه اخگر- فروشگاه مؤسسه ‏ ‏ تلفن:264577‏

‏4- شیراز-خ دهنادی- دفتر تبلیغات اسلامی   ‏   ‏تلفن: 43334‏

‏5- تبریز- خ آزادی- انتشارات احرار   ‏     ‏تلفن: 348480‏

‏6- همدان- میدان دانشگاه- فروشگاه شهید مدنی‏   ‏تلفن: 30211‏

‏7- کرمان- میدان شهدا- حوزه علمیه فاطمیه ‏   ‏ تلفن: 233533‏

‏8- ساری- خ انقلاب- کتابفروشی انقلاب ‏  ‏  ‏  ‏تلفن: 24710‏

‏9- ری- خ حرم- انجمن اسلامی معلمان   ‏    ‏تلفن: 594203‏

‏10- سمنان- خ مطهری- فروشگاه معلم ‏    ‏تلفن: 31437‏

‏11- یاسوج- خ شریعتی- کتابفروشی شریعتی ‏   ‏ تلفن: 6666‏

‏12- اراک- خ امام خمینی- کتابفروشی ارشاد   ‏   ‏تلفن:28057‏

‏13- بهشهر- بلوار شهید هاشمی نژاد- انتشارات تربیت  ‏  ‏تلفن:22602‏

‏14- بابل- جنب مسجد جامع- فروشگاه معراج ‏   ‏تلفن: 23233‏

‏15- زاهدان- خ امیرالمؤمنین- انتشارات غدیر‏    ‏تلفن: 34110‏

‏16- داراب- بلوار قائم- مجمع علمی فرهنگی‏    ‏تلفن: 6050‏

‏17- یزد- بهاباد- هنرکده ایثار‏      ‏تلفن:3252‏

‏18- اردبیل- خ نائبی- نمایشگاه دائمی کتاب  ‏   ‏تلفن: 44976‏

‏19- عجب شیر- خ امام- پاساژ عبدی‏     ‏تلفن: 3026‏

‏20- دامغان- محله امام- مرکز فرهنگی هنری‏   ‏تلفن: 6468‏

‏21- آمل- خ امام رضا- نبش کوچه ایزد پناه- کتاب نصرین‏  ‏تلفن:‏‏38227‏

‏22- اهواز- خ حافظ- کتابفروشی رشد‏     ‏تلفن: 216345‏

‏23- رشت- سبزه میدان- فروشگاه شهید انصاری‏   ‏تلفن: 49158‏

‏24- زنجان- خ امام- امیر کبیر-جنب مطب‏    ‏تلفن: 61239‏

‏25- محلات- چهار راه قیام‏      ‏تلفن: 2345‏

‏26- ابهر- حوزه علمیه امیرالمؤمنین‏

‏27- اندیمشک- روبروی مخابرات- مرکز فرهنگی غدیر‏

‏28- اذر شهر- خ امام- کتابفروشی شهدای ایران‏   ‏تلفن: 4668‏

‏29- بروجرد- چهار راه فرمانداری- کانون کوثر  ‏   ‏تلفن: 38050‏

‏30- ایلام- خ بعثت- انتشارات تربیت‏     ‏تلفن: 44222‏

‏31- همدان- م تختی- جنب مسجد میرزا تقی‏   ‏تلفن: 222768‏

‏32- قزوین- خ شهدا- سازمان تبلیغات‏     ‏تلفن: 23105‏

‏33- کرمانشاه- سبزه میدان- مجموعه فرهنگی فروشگاه مؤسسه‌تلفن: 40723‏

‏34- ابادان- خ شهر داری- مقابل دبیرستان رازی‏   ‏تلفن: 29572‏

‏- خ سازمان آب- فروشگاه معراج‏      ‏تلفن: 21566‏

از مراکز استانها و شهرستانها نمایندگی فعال پذیرفته خواهد شد

‏تلفن تماس: 6404873-6400915 فاکس: 6400915‏