بازدید گروهی از نمایندگان مجلس اندونزی از منزل امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1381

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

بازدید گروهی از نمایندگان مجلس اندونزی از منزل امام

‏بازدید گروهی از نمایندگان مجلس اندونزی از منزل امام‏

‏بیست و چهار نفر از نمایندگان مجلس اندونزی در تاریخ 25 / 7 / 81 از حسینیه جماران، بیت امام و نگارستان جماران بازدید بعمل آوردند. این افراد از گروه صلح و دوستی پارلمانی ایران و اندونزی هستند که جهت همکاری بین المجالس دو کشور به ایران سفر کرده بودند. معاون رئیس مجلس اندونزی - آقای حرمان - که ریاست این گروه را برعهده داشت در هنگام بازدید از نگارستان جماران به گزارشگر ما گفت: ما از مجلس اندونزی به جمهوری اسلامی ایران آمدیم و برای دیدن بیت حضرت امام و شیوه زندگی ایشان و آشنایی بیشتر با این رهبر بزرگ جهان اسلام به اینجا آمدیم. غیر از ارادتی که خودم شخصاً نسبت به امام دارم از دیدن منزل و محل زندگی ایشان بسیار متعجب شدم، بسیاری از مردم و مسؤولین اندونزی نیز امام را خیلی دوست دارند و خیلی ها مثل من دوست دارند از مرقد و محل زندگی امام بازدید کنند. مردم اندونزی امام را به عنوان یک عالم بزرگ جهان اسلام دوست دارند و همیشه نام ایشان در بین مردم و به ویژه علمای اندونزی مطرح است. از شخصیت ایشان به نیکی و بزرگی یاد می کنند. ضمن آنکه تمام مسلمانان دنیا نیز به ایشان اعتقاد دارند. بنده پس از انقلاب ایران، از طریق اخبار جراید با ایشان و افکار ایشان آشنا شدم و کم کم به بزرگی شخصیت ایشان پی بردم و به مطالعه آثار ایشان پرداختم که آگاهی بسیار بزرگی در همه زمینه ها دینی، سیاسی، بین المللی و... به من داد و از آنجایی که خدمت بزرگی به همه مسلمانان دنیا کرده در قلب ملل مسلمان جای دارد.‏

‏رایزن فرهنگی اندونزی در ایران نیز در این گروه حضور داشت و در حالی که سخت تحت تأثیر فضای معنوی محل اقامت امام قرار گرفته بود امام را مردی بزرگ و دارای شخصیت کاریزماتیک برشمرد و گفت: او واقعاً اسلام را در دنیا زنده کرده است. و من فکر می کنم او اولین انسانی است که با این عظمت و شخصیت در خانه ای به این کوچکی زندگی می کرد و اکنون هم شاهد‏


‏هستیم که نه تنها در اندونزی بلکه در تمام دنیا محبوبیت دارند و علاقه مندان او دوست دارند از افکار و اندیشه ها و تألیفات ایشان استفاده کنند. من به عنوان یکی از علاقه مندان امام خمینی اعتقاد دارم که او تفکری نو را در دنیا حاکم کرد و باید به نحو شایسته به مردم دنیا معرفی شود. در بین بازدیدکنندگان چند نماینده زن نیز از مجلس اندونزی حضور داشتند.‏

‎ ‎