در غیاب تو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1381

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : اسماعیلی، رضا

در غیاب تو

‏در غیاب تو‏

ای که تفسیر نگاهت دریاست

باغ آئینۀ چشمت زیباست

بر لبت رود تبسم جاری است

سخنت زمزمۀ خوبی هاست

عارفان در نگهت حیرانند 

کشف اسرار نگاهت رؤیاست

ما و چشمان تو هم پیمانیم 

عشق و ایمان و خدا هم با ماست

دل پژمردۀ ما را دریاب 

ای که تفسیر نگاهت دریاست

رضا اسماعیلی 

‎ ‎