ای پاسخ سپید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1393

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : هراتی، سلمان

ای پاسخ سپید

ای پاسخ سپید

‏ ‏

سال قحطی چشم تو‏

‏سالی که باغ در سایه می زیست‏

‏و جنگل از بسیاری رطوبت‏

‏کرخت می رویید‏

‏چشمها، حفره های مخوف‏

‏و سال اختلاط گرگ و میش‏

‏دستی برای تفکیک بر نمی خاست‏

‏و هیچ چشمی نمی اندیشید‏

‏و لبها‏

‏با آهنگ تجسّس سلام می کردند‏

‏آسمان‏

‏آیینۀ تمام نمای دق بود‏

‏که بشارت هیچ حجم روشنی‏

‏از لبان صبح نمی گذشت‏

‏و دریا حقارت مسطحی بود‏

‏که روی ران زمین‏

‏                       در استراحتی یله بود‏

‏و عشق حرام بود‏

‏و هیچ خلوتی‏

‏                به یاد خدا برپا نمی شد‏

‏مردم با یأس‏

‏عکس یادگاری می گرفتند‏

‏و با مرداب ‏

هزار خاطره داشتند‏

‏رهایی ناپذیر‏


‏تو آمدی‏

‏ساده تر از بهار‏

‏مثل تلاوت آیه های قیامت‏

‏با بعثتی عظیم در پی‏

‏و ما از خویش پرسیدیم‏

‏زیستن یعنی چه‏

‏و یاد گرفتیم بگوئیم‏

‏توکّلت علی الله ‏

‏پیشانی ات پاسخ سپیدی بود‏

‏برای ما‏

‏ـ در خویش مرده های معیوب ـ‏

‏حضور تو امروز‏

‏آسمان مجهّزیست‏

‏که بی شمار ستاره دارد‏

‏و می توان کهکشان را شمرد‏

‏در این میان‏

‏               تو به ماه میمانی‏

‏دریغا ماهواره ها در این آسمان چه می خواهند‏

‏کدام دست، تو را‏

‏                     از ما مضایقه کند‏

‏و نگاه تاریک کدام چشم‏

‏                    به ماهواره هویّت داد‏

‏ماهواره ها از چشم آسمان خواهند افتاد‏

‏سایه بان دست تو‏

‏                  

سرسرایی است سبز‏

‏که می توان در مقابل خدا گریست‏

‏                و شکوه کرد‏

‏و لبخندت گذرگاهی است‏

‏که می توان به فتح پی برد‏

‏و سقوط ماهواره را تماشا کرد‏

‏ ‏‏                                                             سلمان هراتی‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏